Công ty KHẢI LONG ĐẠT chuyên chế tạo và thiết kế tháp giải nhiệt, dịch vụ bảo trì sửa chữa tháp giải nhiệt - cooling tower, bồn composite, sản phẩm FRP cho ngành công nghiệp và hệ thống điều hòa không khí, từng bước nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm KHẢI LONG ĐẠT được phân phối khắp trong nước lẫn khắp nơi trên thế giới, được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Danh mục sản phẩm